miércoles, 16 de diciembre de 2015

A Bristol House, la teva escola d'idiomes a Vilassar de Mar, t'oferim un curs específic per preparar el First Certificate. 

Cursos d'anglès per preparar específicament el First Certíficate (FCE)

Tens un nivell intermig d'anglès? Vols preparar l'examen First Certificate en poc temps? Vols presentar-te a l'examen de FCE al març o al juny del 2016?

Com saps, el Cambridge First Certificate in English examination o FCE, és un examen per obtenir un certificat d'anglès com llengua estrangera concedit per la Universitat de Cambridge.

El nivell equivalent del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües és el B2 o Intermig Alt (Upper-Intermediate).

El Certificat de superació del First Certificate és un certificat reconegut a nivell internacional per empreses i universitats.


Descripció del curs d'anglès per preparar específicament el First Certíficate (FCE)

A Bristol House, la teva escola d'idiomes a Vilassar de Mar, t'oferim un curs específic que et prepara per superar les 5 proves de l'examen FCE:
 • La prova de lectura del FCE (Reading), preparan-te per a que poguis entendre la informació procedent de novel·les o de llibres acadèmics, diaris o revistes.
 • La prova d'escriptura del FCE (Writing) de manera que puguis escriure de forma ràpida dos textos: una història curta, una carta, un article, un reportatge, una crítica o un assaig.
 • La prova de gramàtica i vocabulari del FCE (Use of English) que controla els teus coneixements d'estructures, expressions i vocabulari en general.
 • La prova de comprensió oral del FCE (Listening) de forma que siguis capaç d'entendre les notícies, els anuncis, conferències, històries o anècdotes.
 • La prova d'expressió oral del FCE (Speaking) et prepara per a que poguis demostrar la teva capacitat de parlar en anglès comunican-te amb altres candidats o amb l'examinador.


Continguts del curs d'anglès per preparar el First Certificate
El curs intensiu específic de preparació del FCE té els següents continguts:
 • Introducció a l'examen del FCE: parts de les que consta l'examen, tipus de proves a cadascuna de les parts, consells per la realització de cada una de les proves.
 • Revisió de vocabulari: vocabularis temàtics, families de paraules, sinònims i antònims, phrasal verbs, false friends, frases amb preposició...
 • Revisió de gramàtica: revisió gramatical i pràctica de les estructures bàsiques del nivell, correcció dels errors més comuns, preposicions...
 • La prova de comprensió lectora (Reading): com fer la prova de comprensió lectora:
  • Part 1-Multiple Choice
  • Part 2-Gapped Text
  • Part 3-Multiple Matching
  • Guessing words from context.
 • La prova de comprensió escrita (Writing):
  • Cartes formals i informals, e-mails
  • Articles, informes, composició, història curta, una crítica...
 • Use of English et prepara per resoldre les preguntes de gramàtica, vocabulari i funcions de comunicació:
  • Part 1-Multiple Choice
  • Part 2-Open Cloze
  • Part 3- Word Formation
  • Part 4- Sentence Transformations
 • La prova de comprensió oral (Listening): consells generals per la realització de la prova de comprensió auditiva i pràctiques.
 • La prova d'expressió oral (Speaking): preparació per les quatre parts de l'examen amb una duració entre 10 i 15 minuts aproximadament. La prova es realitza normalment amb dos candidats i dos examinadors, un acostuma a seure en un racó i l'altre dirigeix l'examen:
  • Preguntes de caràcter personal: nom, estudis, professió, gustos i fobies, plans futurs...
  • Descripció de fotos: entre els dos candidats.
  • Conversa entre els dos candidats.
  • L'examinador dirà el tema per la conversa entre els dos candidats.


No hay comentarios:

Publicar un comentario